Nejlepší řízení v průmyslu

Max 5

CNC programování: WinMax řízení

Pokud je Vaším cílem zvýšit zisk za pomocí snížení vedlejších a programovacích časů, tak je Hurco CNC řízení přesně pro Vás. Rozdělili jsme výhody našeho řízení do několika sekcí, abyste mohli snadno vyhodnotit, která vlastnost z naší technologie Vám zajistí zvýšení zisku.

 

Nejlepší řízení v přůmyslu

 • rychlejší od skicy po hotový díl
 • nejkratší křivka zaškolení
 • nejrychlejší programování
 • snadný přehled díky dvěma obrazovkám
 • ergonomický design

Flexibilní řízení flexibility

Flexibilní řízení flexibility je hlavní prvek integrovaného řízení s oběma možnostmi programování, jak dialogovým, tak NC. Vy znáte Váš byznys - naše řízení Vám dává možnost se rozhodnou, jestli je pro Vaši práci více efektivní dialogové nebo NC programování. Často, firmy, které používájí čistě NC programování, začnou používat dialogové programování pro tvoření různých upínacích prvků nebo zjistí, že je pro ně NC/Dialog mix efektivní funkce, jak vylepšit své NC programy.

Übersicht der Highlights MAX5

Vlastnosti softwaru *

HURCO Dialogové programování

 • AdaptiPath™ (Adaptivní trochoidní frézování)
 • NC/Dialog mix
 • 100 pracovních korekcí (G kódy)
 • Optimalizace výměny nástroje
 • DXF a 3D DXF převod
 • Import Solid modelu (STEP)
 • Správce programů
 • Přepínání palce - milimetry
 • Přehled programu s Vyjmout / Kopírovat / Vložit
 • Frézovací cykly (s funkcí AutoCalc)
  • Přímky & Oblouky
  • Kružnice
  • Obdélník
  • Frézování čela
  • Rozšířená 3D volba a 3D forma
  • Frézování závitu
  • Drážka
  • Hůlkové písmo
  • TrueType® písmo
  • Frézování sériového čísla (serializace obrobků)
 • Kapsování s neomezeným počtem ostrovů
 • Vrtací cykly
  • Vrtání (najednou / lámání třísky)
  • Pevné závitování se zápichy
  • Orientované vyvrtávání
  • Vrtání hlubokých děr
  • Vlastní vrtací cyklus
 • Parametry programu
  • Programovatelný přídavek hrubování
  • Výběr bezpečné pracovní zóny
  • Cyklus ponoření po šroubovici
 • Sady bloků
  • Opakování pootočením
  • Zrcadlení
  • Opakování pravoúhle
  • Opakování posunutí

NC programování

 • NC editor
 • 99 pracovních korekcí (G kódy)
 • Kompatibilní s Fanuc0
 • G kódy
 • M kódy

5os

 • Automatické bezpečnostní přepolohování
 • Korekce 3D nástroje
 • Sondáž středových os
 • Nejkratší úhlový přejezd
 • Správa středového bodu nástroje
 • Linearizace nástrojové dráhy
 • Posunutí nulového bodu
 • Vnořené cykly s nástrojovými vektory
 • Zadání & odjetí dle nástrojového vektoru

Správa nástrojů

 • Knihovna nástrojů
 • Správa nástrojů
 • Sledování životnosti nástrojů
 • Sondáž nástrojů pomocí laserové* nebo dotykové sondy*
 • Pokročilé nastavení nástrojů

Grafická obrazovka

 • Vzdálená údržba
 • Automatická kontrola chyb
 • Pokročilá grafika s 3D zobrazením dílu
 • Rychlý vykreslovací engine
 • Grafické zobrazení (nástrojové dráhy, povrchy, projekce ve třech rovinách, izometrické zobrazení)
 • Vykledávání kódu z grafiky
 • Zobrazení nástroje v reálném čase
 • Vlastní zadání geometrie polotovaru

Automatický režim

 • Volitelné zobrazení hodnot (DRO)
 • Auto přerušovací cyklus
 • Start vyklu / přidržení posuvů
 • Diagnostika stroje a systému
 • Volba chlazení (dva systémy)
 • Vzdálenost k projetí
 • Odhadovaný čas chodu
 • Změna posuvu, rychloposuvu a otáček
 • Ukazatel zatížení vřetene
 • Současné programování
 • Úprava otáček a posuvů za chodu
 • Seznam programů
 • UltiMotion™

Body označené * jsou volitelné příslušenství.