VCX 600 HSi

VCX 600 HSi

5-osý otočný stůl umožňuje 5osé obrábění

Údaje a fakta

 
Technické informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Optimální výkon stroje je závislý na okolních podmínkách, jako je napájení, přívod vzduchu a podmínky okolního vzduchu.