15.03.2015

Trio strojů pro komplexní obrobky

 

CNC 5osá obráběcí centra HURCO

  • Univerzální využití díky velkoryse dimenzovaným otočným kulatým stolům
  • Přístup k obrobku při naklopené rovině obrábění a komplexních konturách

Pliening, Německo, březen 2015: 5osá CNC obráběcí centra modelové řady SRTi dodavatele HURCO jsou z mnoha různých hledisek skutečně univerzálními zařízeními. Tyto tři modely strojů byly vyvinuty s naklápěcí hlavou a otočným stolem, a to speciálně pro manipulaci s těžkými přesnými díly, u nichž je potřeba obrábět komplexní kontury i přes jejich vysokou hmotnost a nadměrné rozměry. Jejich velký pevně integrovaný kulatý stůl je předurčen pro tyto účely. Prostor na stole může být použit také pro vedlejší práce, 3osé nebo 4osé obrábění. Konfigurace naklápěcí hlavy/otočného stolu umožňuje horizontální obrábění a optimální kontrolu úběru materiálu. Všechny stroje jsou vybaveny čerpadlovým systémem pro splachování třísek. Otočný stůl jako osa C podporuje neomezený úhlový pohyb. Je to aspekt, který zkracuje dobu trvání obrábění, což má pozitivní vliv na rentabilitu stroje, jak vysvětluje Michael Auer, výkonný ředitel společnosti HURCO GmbH, „Pokud je potřeba obrobek obkroužit pro frézování povrchu pláště válce, musí být stůl schopen provádět kontinuální otáčivý pohyb. Pokud je však osa C omezena v pohybu na přibližně 360 stupňů, musí se při obrábění obrobku znovu otáčet v rovnoměrných rozestupech.“

Úspora času díky pouze jedinému upínání

 

Všechny otočné kulaté stoly v ose C modelové řady SRTi od společnosti HURCO jsou neomezeně kontinuálně pohyblivé. Naklápěcí hlava v ose B kromě toho umožňuje přístup k obrobku při naklopené rovině obrábění – což je výhodou při obrábění komplexních kontur, např. rotorů nebo turbín. „Změny upnutí stojí čas. Úspora času díky pouze jedinému upínání, bez snížení přesnosti opracování obrobku, je u těchto často požadovaných kombinovaných obráběcích prací důležitou konkurenční výhodou v oblasti zakázkové výroby“, říká Michael Auer. Princip „Done-in-one“ neboli sdružení více procesů obrábění do jednoho stroje, je pevnou součástí práce vývojářů společnosti HURCO.

Tři stroje této modelové řady se vzájemně liší svou vhodností pro různé využití, velikostí obrobků, které na nich mohou být obráběny, a rychlostí otáčení vřetene. Modely VMX 42 SRTi a VMX 42 HSRTi nabízí pracovní plochu maximálně 1 279 x 610 mm a dráhu pojíždění osy X 1 080 mm, a větší model VMX 60 SRTi nabízí pracovní plochu 1 675 x 660 mm. Jejich osa Y kromě toho nabízí přídavnou dráhu pojíždění 50 mm. Model VMX 42 HSRTi s 18 000 otáček vřetene je z této trojice nejrychlejší. Všechny tyto stroje mají jednu věc společnou:  vyjímečně velký pracovní prostor na tuto třídu strojů.

I přes rozdíly v provedení jsou všechny tyto stroje koncipovány jednotně. To znamená: Kdo zná jeden stroj, okamžitě se zorientuje v ovládání ostatních dvou. Ke komfortu obsluhy patří také velké dveřní otvory, které usnadňují nakládání dílů na stůl stroje, a snadno otevíratelné boční dveře pro snadný přístup při provádění údržby.

Dvakrát rychlejší programování komplexních obrobků

5osé stroje modelové řady SRTi jsou vybaveny dialogovým řídicím systémem „WinMax“ – volitelně s funkcí DXF. Výkonný ovládací software pro zařízení HURCO zjednodušuje programování obrábění z 5 stran a dokáže připravit výrobu přesných součástí v pouhých třech krocích. „Ve srovnání s jinými dialogovými programy zkracuje náš WinMax DXF software dobu programování jednoho obrobku až o 50 procent“, uvádí Michael Auer.

 

HURCO Kontakt Česká republika:

ITAX PRECISION s.r.o.
Miroslav Bořil
19800 Praha 9
Tel.: +420-469-318 402
mboril@itax.cz
Domovská stránka

 

 

 

 

Alexandra Banek
Kontakt

HURCO Werkzeugmaschinen GmbH
Alexandra Banek
Gewerbestraße 5 a
85652 Pliening

Telefon+49 (89) 905094 - 29
E-mail abanek@hurco.de