09.11.2019

14. noc technologie v Koblenzu (Německo)

Akce v komoře řemesel Koblenz v severním Porýní-Falcku.

 

 

Naše exponáty

WinMax® řízení - nejvýkonnější řízení na trhu

WinMax® řízení - nejvýkonnější řízení na trhu